Begravningsbyrån kan ge råd och fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför planeringen av begravningen, samt även ansvara för alla praktiska saker som uppstår i samband med ett dödsfall.

En begravningsbyrå står för det praktiska kring ett dödsfall och är dessutom ett starkt stöd i en mycket svår stund. Till sin hjälp har begravningsbyrån många kontakter samt samarbetar med flera företag och organisationer.

Exempel på tjänster:


 • Kontaktar berörda myndigheter och beställer nödvändiga handlingar
 • Omhändertagandet av den avlidne
 • Transporter av den avlidne
 • Dödsannonsens formulering
 • Planering av begravningen
 • Val av kista eller urna
 • Val av gravsten
 • Grav- eller urnsättningen
 • Minnesstundens planering
 • Bouppteckning
 • Juridiska frågor
Vad går man genom tillsammans med begravningsbyrån? • Bokning av tid och plats för begravning
 • Finns det "livets sista önskan" eller liknande
 • Genomgång av akten, såsom musik, sång och psalmer m.m
 • Programblad
 • Visning/sista avsked
 • Minnesstund 
 • Utformning av ev. dödsannons och minnesfond
 • Val av kista och urna
 • Livestreamad begravning?
 • Val av kistdekoration och övriga blommor så som handblomma.
 • Registerutrag från skatteverket
 • Kostnadsförslag och dokumenatation 
 • Överenskommelse om tid för urngravsättning. Spidning till sjöss?
 • Ska det vara tackannons eller tackkort?
 • Gravsten eller komplettering av befintlig sten
 • Nedstängning av sociala medier
 • Eventuella försäkringar