Det är inte lätt att veta hur man ska gå till väga när någon närstående går bort. Här kan ni läsa lite om vad som är bra att tänka på för att komma vidare i proccesen.  

Att förlora en närstående är ofta en stor påfrestning. Oavsett om döden kommer plötsligt eller är väntad, är vi oftast oförberedda på den närmaste tiden efter. Vad händer nu och vad ska jag göra?


Sorg: 


Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de motstridiga tankar och känslor som en förlust väcker inom oss.

Hur sorg upplevs är väldigt individuellt.


Vanliga sorgereaktioner är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust


Man kan alltid ta kontakt med jourhavande präst eller 1177 för att få stöd.


Begravning

Inför en begravning ska själva ceremonin planeras och gravplats bestämmas. En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt det praktiska utifrån önskemål.

Enligt begravningslagen måste gravsättning eller kremering ske inom en månad från dödsfallet. Tiden fram till begravningen kan variera från fall till fall beroende på vilket trossamfund den avlidne tillhör och/eller hur lätt det är att få tillgång till kyrka, kapell, präst och så vidare. Det kan även hända att anhöriga behöver tid på sig för att informera och samla alla berörda. I väntan på begravning förvaras den avlidne i ett bårhus.

Väljer man en borgerlig begravning går det oftast snabbare än om man vill ha en begravning i till exempel Svenska kyrkan.

Hur går en begravning till?

En begravning behöver inte följa en viss mall utan kan utformas helt efter önskemål. Själva begravningsceremonin kan hållas i kyrkan, i bostaden eller ute i naturen. Begravningar kan vara religiösa eller borgerliga, det vill säga icke-religiösa.

Tillhörde den avlidne ett annat trossamfund än Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen ett ombud som granskar församlingen i fråga. Då kontrolleras bland annat begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser. Kontakta din församling eller Länsstyrelsen för information om vem som är begravningsombud i ditt område.

Här finns kontaktuppgifter till din Länsstyrelse >>

Även om du väljer att anlita en begravningsbyrå har du alltid rätt att själv kontakta församlingen i din kommun eller ditt trossamfund. De kan svara på alla dina frågor och ge dig information om hur begravningen går till.

Vad kostar en begravning?

Var noga med att ta reda på kostnaderna för begravningsbyråns tjänster om du väljer att anlita en sådan. Begär en skriftlig offert där alla kostnader finns med. Genomsnittskostnaden för en begravning brukar ligga på 20 000–25 000 kronor. Väljer du en enkel begravning, utan ceremonier, kan kostnaden stanna på cirka 10 000.

Om det inte finns något dödsbo som kan bekosta begravningen kan man söka bistånd hos  socialtjänsten  i kommunen för att få hjälp att bekosta en begravning. Den summan är olika beroende på i vilken kommun den avlidne bodde.


Svenska kyrkan hemsida  finns bra information att läsa hur det går till med begravningen. 


Bouppteckning


När någon har dött bildas juridiskt sett ett dödsbo där den dödes samlade tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter finns samlade. Ansvaret för dödsboet delas mellan alla som har ett ekonomiskt intresse i den avlidnes tillgångar. Det kan röra sig om:

  • make/maka
  • sambo
  • barn
  • andra arvtagareDärefter görs en sammanställning över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Denna sammanställning kallas för bouppteckning och ska registreras hos Skatteverket. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun som då pröva om det går att göra en dödsboanmälan.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.